فعالیت این سامانه به صورت کاملا مستقل از شرکت کی پلاس (کناف سابق) می باشد

مجموعه سامانه های ماد 1390 - 1398